www.asperula.cz
O nás

Asperula, z.s.
IČ: 270 46 052
Datum registrace u ministerstva vnitra (ZSO): 31.10.2006

Datum zápisu do spolkového rejstříku: 1.1.2014
Datum zápisu změn nutných v souladu s NOZ: 20.7.2015
Bankovní spojení: 261223050/0300
Sídlo: 541 02 Trutnov IV, Dlouhá 579
Kontakt: asperula@email.cz


Logo Asperula, z.s.

 


Asperula organizuje a podporuje vzdělávací, odborné, osvětové, kulturní a společenské aktivity zaměřené na ochranu přírody a krajiny v Královéhradeckém kraji. Spolupracuje s obdobnými organizacemi v regionu východních Čech i jinde. Vyjadřuje se k aktuálním tématům v oblasti ochrany životního prostředí.


Soubory vložené ke článku (1)
Otevři soubor *5.pdf   Stanovy Asperula, z.s.
(Poslední editace 26.07.2015, 16:42:26)